Echipa proiectului

Dr. Dragos<br>TOMA-DANILA
Dr. Dragos
TOMA-DANILA
DIRECTORUL PROIECTULUI PRE-QUAKE
CERCETĂTOR POST-DOC LA INFP

Dragoș Toma-Dănilă are mai mult de 8 ani experiență în domeniul hazardului, expunerii, vulnerabilității și riscului seismic, reflectați prin subiectul majorității lucrărilor publicate precum și prin participarea sa în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale importante, precum TURNKEY, REDACt, SERA, RO-RISK, BIGSEES și DACEA. El a contribuit și este în prezent administratorul Sistemului de Estimare Rapidă a Pagubelor din România (Seisdaro) al INFP, capabil de a genera în 8-10 minute după producerea unui cutremur moderat/major în România hărți la nivel de oraș/comună (și mai detaliate pentru București) ale numărului estimat de clădiri și oameni afectați. De asemenea, este unul din puținii cercetători din România care au analizat riscul sistemic al rețelelor de transport afectate de hazarde naturale; în această direcție este principalul dezvoltator al metodologiei și toolboxului pentru ArcGis Network-risk. Este implicat activ și pe partea educațională, fiind unul din creatorii Expoziției Mobile despre Cutremure (MOBEE) și organizator de evenimente educaționale și de conștientizare cu privire la nivelul ridicat al riscului seismic din România, fiind și unul din mentorii Școlii de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele. Capabilitățile sale de a găsi soluții aplicative în seismologie se reflectă și prin dezvoltarea unor produse precum Catalogul de Cutremure BIGSEES și Baza de Date Geologice, Catalogul de mecanisme focale (REFMC), turul ghidat digital  „Bucureștii și cutremurele”, aplicația de tip storymap „Cutremurele din România și efectele lor” sau Harta cutremurelor din România (ISBN 978-973-0-18054-1). Este autor principal sau co-autor la mai mult de 22 de articole din reviste cu factor de impact Web of Science (WoS) Core Collection, la 20 de articole de tip proceedings indexate în WoS, contribuind de asemenea și la 4 cărți.

Profil pe platforme de cercetare:
BrainMap
Google Scholar
ORCID
Publons
ResearchGate

Curriculum Vitae
Prof. Dr. Mircea<br>RADULIAN
Prof. Dr. Mircea
RADULIAN
MENTORUL PROIECTULUI PRE-QUAKE
CERCETĂTOR SENIOR LA INFP

Mircea Radulian este cercetător senior la INFP, începându-și activitatea aici în 1979 și ocupând între 2000 și 2019 funcția de Director Științific. Principalele sale activități în cercetare în seismologie fac referire la seismicitate, sursă seismică, hazard și risc, microzonare și atenuarea undelor seismice. Începând cu 2021 a devenit și membru corespondent al Academiei Române. Este peer reviewer la reviste prestigioase și este de asemenea profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universității din București. A contribuit la numeroase proiecte naționale și internaționale, printre care SERA, SHARE și DACEA. Este autor sau co-autor la mai mult de 87 de articole din reviste cu factor de impact WoS Core Collection, având în total 194 de articole.

Profil pe platforme de cercetare:
BrainMap
Google Scholar
ORCID
Publons
ResearchGate

Dacă sunteți interesat în a deveni o parte din acest proiect, ca și colaborator, cercetător sau beneficiar, vă rugăm să ne contactați și în mod sigur vă vom găsi un loc în echipă, mai ales că dorim ca acest proiect să contribuie la formarea unei comunități active și proactive (în ceea ce privește cutremurele).