Documente de referință despre cutremure – scanate

Pentru a ne asigura că documentele importante (cărți, articole, hărți etc.) despre cutremurele din România se păstreză în condiții bune, în variantă digitală, am început în cadrul Proiectului Pre-Quake să le scanăm și partajăm. Unele dintre documente pot fi disponibile doar la solicitare (pe mail), deoarece dorim să ne asigurăm că ele ajung la persoane capabile de a înțelege corespunzător informațiile cu caracter științific prezentate. Iată ce vă putem pune deocamdată la dispoziție:

Beleș A. (1941) Cutremurul și construcțiile

Beleș A. (1941) Cutremurul și construcțiile, Buletinul Societății Politecnice, anul LV, Nr 10 și 11, Octombrie și Noiembrie 1941
Beleș A. (1941) Cutremurul și construcțiile, Buletinul Societății Politecnice, anul LV, Nr 10 și 11, Octombrie și Noiembrie 1941

Facilitează găsirea mai rapidă a informațiilor pe care noi le considerăm de mare importanță

Achim T. (1941) Cauzele Prăbușirei „Blocului Carlton”. Învățăminte.

Achim T. (1941) Cauzele Prăbușirei „Blocului Carlton”. Învățăminte. Tiparul Cartea Românească, București. Preluată din cadrul inițiativei DacoRomanica, în cadrul căreia cartea a fost scanată.

Comptes rendus des seances de L’Academie des Sciences de Roumanie. Numero consacre aux recherches sur le tremblement de Terre du 10 novembre 1940 en Roumanie (1941)

Comptes rendus des seances de L’Academie des Sciences de Roumanie. Numero consacre aux recherches sur le tremblement de Terre du 10 novembre 1940 en Roumanie. Tome V, numero 3, Mai-Juin (1941)

Petrescu Gh. (1955) Despre cutremure de pămînt și regiunile seismice din țara noastră

Petrescu Gh. (1955) Despre cutremure de pămînt și regiunile seismice din țara noastră, Ed. Tehnică, București

Atanasiu I. (1961) Cutremurele de pămînt din Romînia

Atanasiu I. (1961) Cutremurele de pămînt din Romînia. Ed. Academiei Republicii Populare Romîne

Beleș A. și Ifrim M. (1962) Elemente de Seismologie Inginerească

Beleș A. și Ifrim M. (1962) Elemente de Seismologie Inginerească. Ed. Tehnică, București, 250 pagini.

Buhoiu A. (coordonator) (1977) 4 Martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur.

Buhoiu A. (coordonator) (1977) 4 Martie 1977. Secunde tragice, zile eroice. Din cronica unui cutremur. Seria „Reporter XX”, Ed. Junimea, Iași, 266 pagini.

Institutul Central de Cercetare Proiectare și Directivare în Construcții – ICCPDC (1978) Cutremurul din România din 4 martie 1977 și efectele sale asupra construcțiilor. Sinteza monografiei

ICCPDC (1978) Cutremurul din România din 4 martie 1977 și efectele sale asupra construcțiilor. Sinteza monografiei. Partea I. Text
ICCPDC (1978) Cutremurul din România din 4 martie 1977 și efectele sale asupra construcțiilor. Sinteza monografiei. Partea a III-a. Figuri
ICCPDC (1978) Cutremurul din România din 4 martie 1977 și efectele sale asupra construcțiilor. Sinteza monografiei. Partea a II-a. Anexe
ICCPDC (1978) Cutremurul din România din 4 martie 1977 și efectele sale asupra construcțiilor. Sinteza monografiei. Partea a IV-a. Fotografii

Triță L., Gavrilă V., Băbălău N. (1978) Noaptea cea mai lungă a Craiovei

Triță L., Gavrilă V., Băbălău N. (1978) Noaptea cea mai lungă a Craiovei. Ed. Scrisul Românesc, Craiova, România. Pusă la dispoziție de Robert Vlăduț. Fotografiile pot fi vizualizate individual, la o rezoluție mult mai bună, aici.

Cornea I., Radu C. (editori) (1979) Cercetări seismologice asupra cutremurului din 4 martie 1977

Cornea I., Radu C. (editori) (1979) Cercetări seismologice asupra cutremurului din 4 martie 1977, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară, Institutul Central de Fizică, Centrul de Fizica Pământului și Seismologie, 778 pagini.

Bălan Ș, Cristescu V., Cornea I. (coordonatori) (1982) Cutremurul de Pământ din România de la 4 martie 1977

Bălan Ș, Cristescu V., Cornea I. (coordonatori) (1982) Cutremurul de Pământ din România de la 4 martie 1977, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 518 pagini.

Săndulescu M. (1984) Geotectonica României

Săndulescu M. (1984) Geotectonica României, Ed. Tehnică, București

Ifrim M. (1984) Dinamica structurilor și inginerie seismică

Ifrim M. (1984) Dinamica structurilor și inginerie seismică, ediția a II-a, Ed. Didactică și Pedagogică, București. Pusă la dispoziție de George Pirontea.

Coduri seismice și hărți de zonare seismică

Normativul condiționat pentru Proiectarea Construcțiilor Civile și Industriale din Regiuni Seismice, Indicativ P13-63 (1963)
Normativul pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice, Indicativ P13-70 (1970)

Următoarele hărți de zonare seismică trebuie interpretate și din perspectiva codurilor seismice care le utilizează.

Dacă aveți documente care considerați că sunt importante pentru adăugarea în această secțiune, dați-ne de știre. Le putem scana în mod profesional și adăuga aici.